Hemelvaartactiviteit van KNHC nu al een traditie?

Hemelvaartactiviteit van KNHC nu al een traditie?

Na het vorig jaar zo geslaagde Hemelvaartevenement van de Hybristen in Gorkum en Woudrichem, heeft de Koninklijke Nederlandse Hybriden Club ook dit jaar weer uitgepakt.
Zo is het gekomen….

Nadat de Oprichtingscommissie eerder besloten had een Biesboschtocht te (laten) organiseren voor alle leden, dus ook niet-hybridevaarders, werden op 26 maart 2007 de belangstellenden opgeroepen. Aan de Voorzitter (Roel Swart m.s. Juturna) van de KNHC werd verzocht e.e.a. te organiseren, nadat zich al 8 belangstellende schepen hadden aangemeld.
Roel benaderde Bram Speijer (m.s. Excellentie, ligplaats Drimmelen) en beiden kwamen tot de conclusie, dat we een andere Biesboschliefhebber bij uitstek én een gids met kennis binnen de KNHC hebben. Zo werd besloten Jaap Spaanderman (m.s. Risk 4, ligplaats Drimmelen) te benaderen. Ook Jaap had zich al aangemeld als deelnemer en reageerde direct positief. Samen met Jaap’s broer Rob en Bram werd een proefvaart gehouden door de meest aantrekkelijke delen van De Brabantse Biesbosch.

Besloten was al, dat we zouden verzamelen in jachthaven de Visserhang en vandaar uit naar De Biesbosch. Vervolgens zouden we ’s-avonds in Drimmelen dineren en overnachten.
Na de geslaagde proefvaart (incl. een proefwandeling op de Deneplaat) waren we een stuk wijzer geworden! Zo zou de hele trip toch 7 uren in beslag nemen en moesten we -kijkend naar de toen verwachte getijdenmeldingen- uit Vissershang vertrekken om 09.00 uur!
Tegenslag…

Onze grote leider Jaap, meldde ons op 7 mei als volgt:

 Goede avond Bram,

De afgelopen extreme droogte was ons bij het maken van onze plannen uiteraard niet bekend.
Wat ongerust over enkele publicaties betreffende de afnemende waterstand van de laatste weken heb ik Rijkswaterstaat benaderd met een vraag over het eventuele lagere laagwater op 17-5. Of er mogelijk iets te zeggen valt en of er wordt overwogen hiervoor iets te regelen. Nee dus.
Dat er door deze instantie niets valt te regelen, daar was ik reeds op voorbereid. De Biesbosch staat immers via Rotterdam in open verbinding met zee en de waterstand kan door meer- of minder toestroom uit binnen - en buitenland veel tot zéér veel afwijken van de door de Rijkswaterstaat opgegeven waterstanden.

(Als ze de schuiven gaan openen krijgen we, net als vroeger, hoger hoog water, maar ook lager laag water) Dàt is ons natuurlijk bekend. Maar je kunt beter te veel dan te weinig informatie krijgen en die mensen zouden toch als eersten op de hoogte moeten zijn.

Grappig is wel dat ze van mening zijn dat wij, als ervaren gebruikers van deze wateren, aanzienlijk beter op de hoogte zouden moeten zijn dan hun eigen bureaumensen. Tevens wijzen ze er nog op dat ze ook niets zouden willen regelen omdat, volgens de laatste visie, de natuur zoveel mogelijk zijn gang moet kunnen gaan. ( Als dat zo is, hadden ze die schuiven allang hebben moeten openen!) Ze wijzen er tevens op dat natuurbeheer het zo prima vindt en deze onzekere situatie van wel of niet ergens vastlopen ook een zekere charme heeft. Ik zal zelf metingen en berekeningen moeten doen, is de mening van de heren. Zo. Daar zullen we het mee moeten doen.

Nu, daar was ik inmiddels al lang mee bezig. Volgens mij berekeningen via grafieken en tabellen zou b.v. op donderdag 3 mei bijna op dezelfde tijdstippen het hoog- en laag water moeten vallen als op 17-5, met maar heel weinig verschil in waterstand. Echter, volgens de dagelijkse grafiek van de daadwerkelijk gemeten waterstanden, was het hoog water op deze dag 25 cm. lager en het laag water 21 cm. lager dan de bestaande tabel.

Om dat te controleren in de praktijk ben ik dit met de RISK 4 gaan opmeten aan het begin en het einde van het Gat van de Slek. Inderdaad liep de boot zelfs bij hoog water al vast. Waterstand ca. 63 cm. Bij laag water mat ik, lopend op een andere plaats, slechts 41 cm water. Dat klopt ongeveer met de genoemde grafiek. Dus volkomen onmogelijk om er door te komen.

Gelukkig regent het nu en is er meer regen voorspeld. Als de weergoden ons gunstig gezind zijn, is er tegen de 17e mogelijk een normalere situatie. Maar dan moet het de komende tijd wel erg veel blijven regenen en moet het water bij Lobith aanzienlijk hoger worden. Ik geloof niet dat we dat als uitgangspunt voor onze tocht moeten gebruiken.

Voorstel.

We doen er mijns inziens verstandig aan, om een beetje meer zekerheid in te calculeren, door onze tocht aan de andere kant beginnen, omdat het ‘s morgens aanmerkelijk hoger water zal zijn dan op de terugtocht.

We kunnen vanuit JH Vissershang meteen oversteken en daar van profiteren door zo spoedig mogelijk de minst diepe vaarwaters te bevaren. Tevens kunnen we dan de Sloot van St. Jan en het Zuidergat van de Plomp in onze tocht opnemen, zoals jij oorspronkelijk al voorstelde. Dan via een klein stukje Amer gericht naar het Gat van de Kerksloot varen. De hele tocht is dan nog mooier en ook iets minder onzekerder. Tevens komen we op de terugweg weer gezamenlijk langs Hank om de eventuele daar liggende boten op te pikken.

Een kaartje heb ik hierbij gedaan met een ruwe stippellijn van de dan te nemen route.

Bram, van mij is het een voorstel. Ik hoor van jullie wel wat de beslissing wordt.

Beste groeten,
Jaap

Crisisberaad…

Natuurlijk staat bij de organisatie de veiligheid van bemanning en schepen voorop! Vastlopers kunnen we niet gebruiken en moeten te allen tijde worden voorkomen! Roel en Bram besloten Jaap direkt te antwoorden:

Jaap,

WIJ SCHAREN ONS GEHEEL ACHTER JE DESKUNDIGE OORDEEL OP DAT MOMENT!

Als het niet kan zoals we willen, moeten we het maar willen zoals het kan!

Terugblik:

Op woensdagmiddag waren er inmiddels zo’n 6-tal schepen gearriveerd, later nog aangevuld met 3 schepen, zodat er in totaal 9 bemanningen de Biesboschtocht hebben gemaakt. Het werd zelfs een internationale tocht, toen Jef & Irma de Bouw (uit Diegem België) zich met de Orca bij ons aansloten.

De steigerborrel…

Niet alleen het evenement voorafgaande aan het EYC-feest in Aalst, maar ook de steigerborrel van de KNHC lijkt een traditie te worden.
Met de in Hank aanwezige bemanningen van de Agonisma; Eldorado; Excellentie; Juturna; Risk 4; Saloum en de Stille Kracht, werd gezellig geborreld en gehapt.

Nadat het “borreluurtje” om 17.00 uur uitliep tot tegen tienen, werd nog eens het KNHC-lied uit volle borst door allen meegezongen:

(Wijs: Op de woelige baren)

Refr:

Met onze Hybri-des, maken wij géén geluid!
Over slóten en plás-sen, het maakt ons niets uit!
‘t-Kost zéstig Ampè-res, een knoopje of vier!
Op onze Hybri-des, maken wij veel plezier!

Ons Péter Paay en June uit Aalst, vónden een nieuw concept!
Zó kwam er dáár een fluisterboot: wát is dat voor recept?
Hýbride werd de nieuwe naam: tweeslachtig is het woord!
Zowél op die-sel als op stroom, gaan deze schepen voort!

Refr.

De MCTA van Pim en Margréét, mét zelfs een váátwasmachien!
Is inderdáád zoals je weet, van álle gemakken voorzien!
Dan hebben we Roel, de leider van … d’enige KA EN HA CE!
En ook Susan zijn lichtmatroos, vaart met Juturna mee!

Refr.

Uit Rótterdam-komen-met-de-Saloum, Jan … en Anneke Snoek!
Hij heeft zuignap-pen over zijn luik, daardoor sla-pen zij zoet!
De Ex-cellentie uit Drimmelen, van ene Rieky en Bram!
Is zojuist nog hérbenoemd; zij fluist’ren door het land!

Refr.

De meeste reclame, die kwam van Dur, Jan-en-Wies uit Harderwijk!
Hun tweede hybride De Stille Kracht, daarmee zijn zij te rijk!
En last but not least is dáár de Surprise, van Ab en I-ne Last!
Zonder de strepen, maar mét een E, én met een mooie mast!

Refr.

Op Hemelvaartsdág is opgericht, dé Club van Hý-bristen!
Zelfs door de Ko-ningin bekroond, iets wat zij-zelf niet-wísten!
De Kon’klijke-Neerlands-Hybriden-Club, onderdeel van de EYC!
Zal nog héél lang blijven bestaan, zij fluistert stilletjes mee!

Refr.

Met dank aan Peet, ons aller Vaar; altijd staat hij paraat!
Springt resoluut in zijn Ca-dillac, als’t om probleempjes gaat!
Zijn June bewaakt de werruf in stijl, dé spil van Excellent Yachts!
Wij boffen toch wel met zo’n stel:  zij staan klaar Dag en Nacht!

Hemelvaartdag!

Keurig op tijd versterkte de Orca de gelederen, terwijl laat in de avond daarvoor de Mon-Marc nog was gearriveerd.Uiteindelijk voeren de volgende schepen –na een korte breefing…- de Biesboschtocht:

  1. De Risk 4
  2. De Excellentie
  3. De Juturna met als “opstappers” de bemanning van de Eldorado
  4. De Orca (op de motor)
  5. De Mon-Marc met als “opstappers” de bemanning van de Agonisma
  6. De Saloum
  7. De Stille Kracht

Het was niet alleen de vaartocht, maar ook de wandeltocht, waarmee Jaap alle Excellentvaarders verraste (zie de fotosessie elders op de site).

Het diner.

Na een geweldige tocht en wandeling kreeg iedereen de gelegenheid uit te rusten en zich wat op te frissen, waarna werd gedineerd in restaurant ’t Voske in Drimmelen. Op weg daarnaar werd gelopen vanaf de Nieuwe Haven, via de Nieuwste Haven naar de Oude Haven.Op vrijdag ging een ieder zijn weg (velen naar Aalst voor het feest) en werden nog enkele schepen getrakteerd door Bram en Rieky op een verkenningstocht door de Aakvlaai.

Oosterhout, 18 mei 2007

Opmerkingen

Bram Speijer

02.07.2019 14:03

Leuk om weer eens na 12 jaar in 2019 na te lezen...

Bram Speijer

Nog steeds mis ik (na verkoop in 2016) MIJN "Excellentie"…

27.02.2021 16:18

Meest recente reacties

06.10 | 06:57

Goedendag, Bel of mail ons voor in prijsindicatie. +31 418663236 of ricardo@bosmayachts.nl

06.10 | 04:32

Ik heb er inmiddels één op het oog. Alleen zonder hoekzit in de Kuip. Vraag. Is deze bij De Maas apart te bestellen incl. Kussens, en wat zou dat kosten…..? Vast dank.
Grt
Ruud

02.10 | 19:14

Weet iemand een 2ehands 1200 te koop

02.10 | 14:35

Goed initiatief Douwe!!!!

Deel deze pagina