Hartelijk welkom bij de Excellent Yacht Club!

Welkom!

 

Een gezellige club van en voor alle Excellent-vaarders!

Jaarlijks organiseren wij twee bijeenkomsten voor alle leden.

Meestal in het voorjaar een „natte” Excellent dag, op een lokatie, zowel per boot als ook per auto bereikbaar waarbij wij zorgen voor voldoende ligplaatsen. 

De najaarsbijeenkomst is niet altijd per boot bereikbaar.

De locaties wisselen steeds om zo een geografische spreiding te verkrijgen.

Plaatsen, welke wij de afgelopen jaren bezochten: Dordrecht, Kampen, Amsterdam, Katwijk, Gouda, Muiden, Schoonhoven, Woudrichem, Monnickendam en Den Bosch.

Tijdens de hele sessie is er voldoende gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

De leden die per boot komen blijven meestal enkele dagen in de haven.

Al met al is het een hechte club geworden, waarin naast boot- en vaarverhalen de gezelligheid een belangrijke rol speelt. 

Ook als leden de Excellent verkocht hebben mag men gerust lid blijven, graag zelfs!

 

De contributie bedraagt € 15,- per persoon (€ 30,- per koppel), over te maken op rek: NL 76 INGB 0701 7235 21 t.n.v. HRGOBES (EYC) met vermelding Excellent Yacht Club.

 

Tot spoedig ziens,

Pascal van Helvoort

Hans Gobes